Hướng dẫn sử dụng iKeywordResearch kiểm tra thứ hạng từ khóa

Với sự trở lại của iSale.vn , đội ngũ của a Bình Nguyễn đã cho ra nhiều sản phẩm thú vị ,công cụ hỗ trợ iKeywordResearch giành cho những quản lý từ khóa ,phân tích tổng thể và chi tiết xu hướng tìm kiếm Online ,Công cụ hỗ trợ đắc lực cho SEO và Adwords , nhân viên SEO nhằm kiểm tra từ khóa một cách đúng nhất.


Giao diện đẹp và dễ sử dụng, bạn nào chưa có tài khoản vòa trang isale.vn để đăng ký một tài khoản để được sử dụng phần miễn phí này.

Dowload công cụ iKeywordResearch bạn truy cập địa chỉ http://isale.vn
Lưu ý: để sử dụng được công cụ iKeywordResearch cũng như các công cụ khác của iSale.vn yêu cầu hệ điều hành chạy tốt nhất trên Win 7 với .Net 4.0 và IE9 hoặc IE10, Win 8 với .Net 4.5 với IE 11

Sau khi dowload và đăng ký bạn chỉ việc mở công cụ lên, đăng nhập tài khoản và sử dụng không cần cài đặt.
Lưu ý : Thành viên nào chưa có tài khoản truy cập vào isale.vn để tạo tài khoản và sử dụng phần mềm

Bước 1.Chọn chức năng Rank Checker


Bước 2. Tạo group quản lý từ khóa


Chọn Group Manage
Nhập tên group
Thêm group
Thoát

Bước 3. Thêm và kiểm tra từ khóa


Nhập từ khóa cần kiểm tra
Nhập website
Chọn Country 
Nếu bạn chọn US công cụ sẽ kiểm tra thứ hạng từ khóa trên google.com
Nếu bạn chọn Viet Nam công cụ sẽ kiểm tra thứ hạng từ khóa trên google.com.vn
Đánh dấu chọn vào từ khóa và nhấn nút Check để kiểm tra

Bạn có thể thêm nhiều từ khóa thuộc một group và kiểm tra cùng lúc.