Cách Cheat GA

Tut cheat ga

1 - Thế nào là cheat ga an toàn

Trên facebook có 1 cộng đồng cheat ga nước ngoài cực lớn các bạn có thể vào trao

đổi click và view với họ

2 - Tạo 1 facebook có tên hoặc họ là clicker thê thông tin face đầy đủ

3 - Sau khi xác minh và vào facebook . Trong khung tìm kiếm các bạn tìm với từ

khóa clicker

4 - Add toàn bộ những người có tên clicker làm friend nếu trong tên bạn không có

chứ clicker họ sẽ không add friend bạn đâu

5 - Sau khi được chấp nhận kết bạn thì bạn không cần vao chào hỏi bạn có thể vào

nhắn tin trao đổi view và click luôn

6 - Bạn cần có 1 HMA mình hay dùng ipVanish và Hostpost các clicker khi lần

đầu giao dịch họ sẽ hỏi bạn về VPN bạn phải chụp loại VPN bạn đang dùng cho họ

sau đó bạn mới bắt đầu giao dịch

7 - Nên để CTR = 2 đến 3 %

8 - 1 click sẽ rơi vào khoảng từ 0,3 đến 0,5$ / 1 click

9 - Các bạn nên mua ga pin để cheat